dima
  • 36m2, projekt

    Zaprojektowanie małej przestrzeni zawsze jest wyzwaniem. Na potrzeby tego wnętrza zaprojektowaliśmy wielofunkcyjny stół.